svatá Linda

Ano, to jsem já. Aspoň tak odůvodňuji na Kosu fakt, že mám 1. září svátek. A protože v Řecku se na můj svátek takticky zapomíná, protože není v kalendáří, tak já vytrvale prvního září stále nosím do práce dobrůtky, jako žáček ve škole, manželovi dávám do mobilu upomínku: „svatá Linda slaví – kytka, bonboniéra vítána“, děti bez zábran ráno budím větou: „popřejte mamince, má svátek“!  Snažím se všechny ujistit, že i já mám svátek, a  že skoro všechna jména v Čechách mají svůj den, kdy slavíme. „Ale proč?“ , ptají se mne. „Copak vy máte svatou Lindu? A svatého Miloše, svatou Zuzanu nebo svatého Luboše? Ale ano, máme. Ale nevím, zda to víme:-) Skoro všechna naše česká jména jsou buď jména svatých, nebo jsou odvozena od jmen svatých. My sice slavíme svátek, oslavujeme naše jméno a vlastně očekáváme, že nám lidi budou přát a sem tam dostaneme nějaký ten dáreček, ale spojitost se svatým v tom nehledáme. Alespoň já ne, do té doby, než jsem se dostala do Řecka.

Když se tady slaví svátek, tak si všichni přejou „xronia polla“ (hodně let – neboli všechno nejlepší) navzájem. Respektive, přejou všechno nejlepší Vám, i když vy nic neslavíte, ale protože slaví Váš tchán nebo bratr nebo kolega v práci, tak přejou i Vám, protože defacto je přece jasný, že slavíte s ním. Takže slavíme skoro denně!

Tady se slaví právě svátky svatých a ti, kteří jsou po nich pojmenování, tak většinou vědí co jejich jméno znamená, čím se zasloužili o to, že mají toto jméno a za co byli představitelé toho jména vysvěceni. Většinou jsou děti pojmenováni po svých prarodičích, ale pokud je v rodině více dětí a jména prarodičů již byla vyčerpána, je možné pojmenovat potomka po nějakém jiném svatém. Pár jmen, které se slaví v Řecku, se slaví i v Čechách, tak jich pár napíšu a třeba v nich najdete, kterému svatému podle řeckého kalendáře vděčíte za své jméno:

Michal/Michaela – v Řecku slaví Archanděl Gabriel Michael. Takže všichni co jsou obsaženi v těchto images (19)třech jménech jak ženského tak mužského pohlaví oslavují(v Česku – Anděla, Gabriel, Gabriela, Michael, Michaela). Svátek se slaví 8. listopadu a dal by se srovnat se státním svátek. Všichni mají v rodině aspoň jednoho takového a je to pro Řeky velmi příjemná příležitost se sejít, najíst se spolu, popít a restaurace a cukrárny praskají ve švech! O tomto svatém není moc zmínek v Bibli, ale vždy když je zmíněn tak jen ve spojitosti s jeho skutky. Když bojoval se zlými anděly, když vedl válku s ďáblem a jeho démony, když bojuje proti jehovovým a dalším božím nepřátelům. Ochranitel před vším zlím…..

Irena – (Eirini) – slaví 5. Května. Eirini byla velká mučednice, která žila kolem 4. století.  Původně se jmenovala Penelope, ale když se objevilo křesťanství, byla pokřťěna na Eirini, což znamená MÍR. Křesťanská tradice říká, že byl mimořádně krásná a vzdělaná, disponovala velkou výmluvností a intenzivní náboženskou horlivostí. Dnes se pyšní titulem „Ochránkyně řecké policie“

Jan/Jana – Byl současník Ježíše Krista a je uvažuje se o tom, že jeho učení přimělo lid přijmout Mesiáše Ježíše, proto je také nazýván Jan Křtitel. Jeho učení bylo zvláště odmítavé vůči používání jakékoliv síly, a díky tomuto byl také mučen a zabit Herodotem Antipasem.

Pavel – 29. června. Apoštol Pavel byl autor téměř poloviny knih Nového zákona a byl uznán jako rovný apoštolům a svatým.  Byl jednou z nejvýznamnějších osobností v raném období křesťanství, propagátor univerzálnosti Ježíšova učení. Z tohoto důvodu si vzal za své jméno „apoštola národů“.

Petr – Šimon zvaný Petr byl jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. V Římskokatolické církvi je považován za prvního papeže. Byl svědkem mnoha Ježíšových činů a zázraků. Postava Petra má v sobě i cosi obecně lidského a nadčasového. Přestože byl prvním z vyvolených a přestože byl podle evangelií svědkem mnoha zázraků, neubránil se pochybnostem. Na Kristovu výzvu kráčel Petr po vlnách a málem utonul, protože zapochyboval. Když vojáci Krista zatkli, třikrát ze strachu prohlásil, že ho nezná, přesně tak, jak mu sám Kristus předpověděl Když se po seslání Ducha svatého apoštolové rozešli do světa, zůstal Petr po nějaký čas v Jeruzalémě. Byla mu dána moc uzdravovat nemocné. Prvním uzdraveným byl muž od narození chromý, který na chrámových schodech prosil o almužnu. Petr jej vzal za ruku a přikázal mu: „Vstaň a choď!“ V té chvíli byl muž zdráv, vešel do chrámu, děkoval Bohu a pro Petra to byl významný krok k získání autority představitele církve.

Katerina – 25. listopadu. Svatá Kateřina nebo Kateřina Alexandrijská, byla známá jako velká mučednice pravoslaví, který zůstala neochvějná a věrná víře navzdory tlaku a mučení, které vytrpěla v průběhu první poloviny 4. století.

Mikuláš – 6. prosince. Mikuláš se narodil v roce 270 nl. Jeho rodiče byli zbožní a bohatí a dostalo se mu velmi kvalitního vzdělání. V mladém věku osiřel a když vyrostl, stal se knězem a posléze i arcibiskum. Tuto svou pozici používal k intenzivní akci o boj na ochranu chudých a potřebných, založení nemocnicí a různých charit. Díky tomuto postoji byl pronásledován Římany a následně i mučen.

Andrea, Andreas(Ondřej) –  30. prosince. Andreas byl bratr Petra a spolu se svým bratrem byl učedníkem a sledovatelem Ježíše Krista a jeho života. Za svého života podnikl velké množství cest, na kterých učil a kázal Ježíšovo učení, za které byl následně i pronásledován a mučen.

Barbara – 4. prosince. Ze života svaté Barbory víme, že to  byla krásná dívka, která žila ve městě AgiaVarvara07Nicomedia v Malé Asii. Její fanatický otec ji měl zavřenou ve věži, aby ji ochránil před nápadníky.  Barbara tajně konvertovala ke křesťanství, které bylo v té době zakázáno. Její otec jí nechal vystavit soukromé lázně, aby nechodila do veřejných s dvěma okny. Barbara změnila jeho plán na 3 okna, z respektu ke svaté trojici. Když to otec zjistil, Barbaru udal. Římský vůdce obdivoval krásu Barbary, ale Barbara byla neústupná a nechtěla se vzdát své víry a vyslechnout tak jeho prosby. Nakonec byla Barbaře sťata hlava jejím vlastním otcem!

Anna – 25. července. Svatá Anna je matkou panenky Marie. Po celý svůj život zasvětila modlitbám a almužně chudým.

Filip – 14. listopadu. Apoštol Filip byl jedním z Ježíšových učedníků, a jeden z dvanácti apoštolů. Pocházel z Betsaidy v Galileji. Kázal evangelium v Malé Asii (Lydia a Mysia) spolu s Bartoloměje a jeho sestrou Mariamni. Našli ho umučeného s probodnutými kotníky na stromě v lese.

Jiří – slaví kolem 26. dubna. Svatý Georgios byl vojákem římské říše a později byl vysvěcen jako mučedník křesťanské církve, kterou celý život obhajoval. Je nejoblíbenějším svatým v celém křesťanském světě. Jeho paměť se slaví 23. dubna nebo kostelů, které jdou podle juliánského kalendáře, který v případě, že datum spadá před vzkříšení Ježíše Krista, je odložen pondělí po Velikonocích. Saint George je považován za svatého v katolické, anglikánské, ortodoxní, Lutheránské a arménské církvi.

Tomáš – 6. října.  Svatý Thomas byl jedním z dvanácti apoštolů, učedníků Ježíše Krista. Měl židovský původ a stejně jako ostatní studenti, i on byl rybář. Opustil své povolání a následoval Krista. Byl jedním z horlivých učedníků, ale vzkříšení Ježíše nevěřil. Po smrti Krista i on šířil a kázal svou víru po celém světě až do své smrti. Na místě jeho hrobu bylo zaznamenáno spoustu zázraků.

Lukáš – 13. prosince. Je jeden z nejmladších svatých, které známe. Zemřel v roce 1961! Byl lékařem a byl images (20)vysvěcen za jeho lékařskou kariéru, kdy dokázal podle jednoho pohledu poznat jak je jeho pacient nemocen. Byl označen za exorcistu a byl vyhnán na Sibiř, kde byl mučen a držen, kvůli nápravě.

 

 

 

 

 

Ale ne všechny jména v Řecku jsou svatá. Pouze ty, které jsou určeny k pokřtění. Každopádně se zde image008můžete setkat i se jmény pocházející z řecké mytologie, jako například Dias,  Athina, Afrodity  – jména olympských a antických bohů, jména mytologických postav –  Hippocrates, Herakleus, Xenia, Ilias a nebo jména, která vznikla z krásného významu slova jako takového. Například:

Zoi – život(dívčí jméno)

Agápi, Agapios – láska

Anthoula – květinka (dívčí jméno)

Anatoli – západ slunce(dívčí jméno)

Asimenia – stříbro (dívčí jméno)

 

A když mi napíšete Vaše jméno, tak se ho pokusím objasnit, protože jak již bylo řečeno: „všechna slova pochází z řečtiny!“ (ale ROBOT je českej!) 🙂

 

Tak krásný svátek přeji!

1 komentář: „svatá Linda

 • 19.1.2016 (17:34)
  Permalink

  Svatý Lukáš je evangelista, kterému je připisováno Evangelium podle Lukáše (třetí kniha Nového zákona) a Skutky apoštolů (pátá kniha Nového zákona). Kromě toho je mu přisuzováno autorství několika obrazů Panny Marie, i když všechny dochované portréty pocházejí z pozdějších dob, po jeho smrti.
  Narodil se na počátku letopočtu v syrské Antiochii.[2] Původním povoláním byl lékařem[3] a podle tradice také malířem. Lukáš je křesťanským patronem lékařů a umělců

  tolik Wikipedia

  Opravdu je Lukáš podle onoho Lukáše co umřel v roce 1961? Čili Valentina Felixoviče Vojno-Jaseneckého, svatého Lukáše Simferopolskéhp? Svatých Lukášů bylo více (stejně jako Svatých Janů), nejzásadnější byl jistě Svatý Lukáš Evangelista (viz výše, patron lékařů umělců)
  Jinak pěknej blog

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *