25. Března

A máme tu 25. března – což je opět státní svátek v Řecku. Ano, březen je velmi bohatý na státní svátk28144_511014478944149_141454418_n (1)y a na volna a letos nám to vyšlo tak pěkně, že máme třikrát po sobě tři volné dny. Paráda. Stejně jako 7. března i tentokrát se budou konat průvody městem a jako na každý státní svátek se ve všech dobrých rodinách vyvěsí státní vlajky do oken a na balkóny a i pro tentokrát se bude slavit osvobození Řecka. V tomto případě osvobození od tureckých vojsk.

Ve skutečnosti se slaví začátek povstání zotročených Řeků proti turecké nadvládě. Dalo by se říci, že je to nejdůležitější den v dějinách moderního Řecka a výchozí bod národní obrody.

Co se vlastně stalo 25. března 1821, že Řekové tuto událost posvatili na den státního svátku? Historikové tvrdí, že NIC. Nebo téměř nic, abych byla přesná. Žádný velký významný boj, který by odůvodňoval volbu státního svátku.

3128oozPovstání začalo 21. března. Dva dny na to 23. března obyvatelé Mani pod vedením Petrose Mavromichalise a díky významné pomoci Theodora Kolokotronise obsadili Kalamatu a vyhlásili široko daleko, že povstání oficiálně začalo. První boj skončil po pouhých 5ti dnech prvním vítězstvím. Revoluce tedy začala již o několik dní dříve na Peloponésu, kde bylo pouze malé turecké vojsko a proti němu odhodlaní Řekové. Počátek řecké národněosvobozenecké revoluce je ale spjat s datem 25. března, kdy se uskutečnilo setkání peloponéských řeckých vůdců v klášteře Agia Lavra. Během tohoto setkání místní metropolita Georgios vyzval své krajany k boji za osvobození z osmanského područí. A to vše se uskutečnilo v den, kdy se koná velký křesťanský svátek ortodoxní církve a oslavuje se svátost panenky Marie, kterou v tento den navstivil andel a sdelil ji, ze otehotni s Bohem. Aby velitelé a čelní představitelé tehdejšího Řecka podpořili a více nabudili již unavené obyvatele k povstání, sloučili tyto dvě skutečnosti dohromady. Proč? Protože Řekové se v té těžké době hodně uchylovali právě k církvi. Představitelé odboje věřili, že pokud vyvinou nátlak na obyvatelstvo tím, že jim přislíbí při příležitosti tohoto svátku podporu a ochrannou ruku panenky Marie, že se povstání vydaří!

 

αρχείο λήψης (33)

Takže vše začalo jen slovy a příslibem a s pomocí církve a víry se podařilo zvítězit. A proto slavíme 25. března, kdy se slaví i církevní svátek, který této události dopomohl.theotokos-708

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *